Hodnocení poroty

k fotografické soutěži v rámci projektu Pyramida nad Ostravou – měřítko a proporce, 2010

úvod:

V úvodu je nutno předeslat, že na kontaktní adresu Projektstudia byla kromě soutěžních snímků doručena řada fotografií, jejichž autoři si nepřáli účastnit se fotografické souteže o zájezd do Egypta. Pouze několik málo prací, které nenaplnily počtem plnou desítku, představovalo soutěžní fotografie. Pořadatelé proto požádali porotce o jednokolové vyhodnocení prací.


hodnocení:

Porota označila jako nejlepší snímek fotografii Tomáše Höfera s názvem Síla světla, kterému udělili vítěznou cenu v podobě příspěvkového kupónu na zájezd do Egypta. Podle porotců se jedná o nejkvalitnější snímek jak po stránce výtvarné, tak technické. Oceňují promyšlenou práci s barvou, ale také skutečnou tendenci po naplnění předmětu podtextu projektu měřítko a proporce konfrontováním světelného „jehlanu“ s konkrétní stavbou v přirozeném zorném úhlu pěšáka. Velmi pozitivně rovněž hodnotí způsob výběru lokace – nacházení ne zcela tradičních a zažitých pohledů na Ostravu.
Z ostatních prací porotci udělili odměnu za minimalistický přístup Lucii Górecki, autorce snímku Pyramida v Ově.
Oceněné a odměněné fotografie společně s vybranými nesoutěžními snímky budou vystaveny v kavárně Minikina Kavárna na Kostelní ulici v Ostravě. Výstava zde bude instalována na celý listopad.


V Ostravě, 19.10.2010