PROGRAM A ANOTACE

přednášky se konají v klubu Stará Aréna, Ostrava 2015 u Masarykovo náměstí, 28. října 23 (1. patro), 702 00, Ostrava.

Pá_27. 8. 2010 – 20:00 – Zahájení

Úvodní slovo Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. (náměstek primátora),

Úvodní slovo Ing. Miroslav Svozil (starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)

Úvodní slovo Ing. arch. David Kotek ( PROJEKTSTUDIO EU CZ)

Slavnostní rozsvícení pyramidy ve 21:00

Čt_2.9.2010 – 15:00 – Mgr. Radovan Lipus - "Velikonoční ostrAv"

anotace:

Formát. Velkorysost x malost. Sochy a plasiky Moravské Ostravy na cestách. Oni.My.Já.Ty.Sochařské recykláty.

Mgr. Radovan Lipus – divadelní a televizní režisér, do jehož tvůrčí dílny patří mimo jiné úspěšný televizní cyklus Šumná města, na kterém je autorsky podepsán spolu s architektem Davidem Vávrou. Vyučuje na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, kde je také členem vědecké rady, a dále na DAMU. Je členem Česko – polského kulturního fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR a vědeckovýzkumným pracovníkem Centra základního výzkumu AMU v Praze. Publikuje prózu i fejetony, v této souvislosti je důležité zmínit jeho publikaci Scénologie Ostravy (nakladatelství KANT Praha, 2006). Spoluúčinkuje v komorním pořadu Stesk kavárenského povaleče. Podílí se také na projektu Ostravské příchody a Večery ostravských příchodů, jež jsou spojené s kandidaturou Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

Po_13.9.2010 – 17:00 – Ing. Zdeněk Bláha, Ing. Aleš Kaňa - "Architektonické nasvětlování budov"

anotace:

přednáška na téma světlo v architektuře a jeho použití při externím nasvětlování budov.

Út_14.9.2010 – 17:00 – Mgr. Hana Benešovská – „ Život a umění v Chufuově době“

anotace:

Chufu, zakladatel královského pohřebiště v Gíze, stavitel nejvyšší pyramidy a majitel nejmenší královské sochy Staré říše, vládl Egyptu v polovině 3. tisíciletí př. n. l. Stál v čele silného centralizovaného státu, který za jeho vlády zaznamenal první rozkvět umění a stavitelství. Chufuovu dobu, členy Chufuovy rodiny a okolnosti, které daly vzniknout Velké pyramidě, jedinému dochovanému ze „sedmi divů“ starověkého světa, představí Hana Benešovská (Český egyptologický ústav FF UK v Praze).

Mgr. Hana Benešovská - se zabývá staroegyptským uměním se zaměřením na sochařství v období Staré říše a paleografií (hieratické texty Staré říše). Od roku 2000 se podílí na archivaci a zpracování fotografické a plánové dokumentace Českého egyptologického ústavu UK FF. Od roku 2004 je členkou Mezinárodní egyptologické asociace.

St_15.9.2010 – 17:00 – Ing. arch. Petr Hurník

anotace:

přednáška v rámci tematického cyklu měřítko a proporce - očima architekta Petra Hurníka

Ing. arch. Petr Hurník - architekt, vysokoškolský pedagog, vyučující na VŠB-TU Ostrava -obor architektura. V urbanistické tvorbě se zaměřuje mimo jiné na otevření diskuze o obnově veřejných prostor, úvah o návratu citu do města a o možnostech evropského města.

Pá_17.9.2010 – 17:00 – Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. - "Jak se stavěly pyramidy"

anotace:

Pyramida – královská hrobka ve tvaru jehlanu – se stala symbolem starověkého Egypta. První pyramida byla stupňovitá a vznikla kolem roku 2700 př. n. l., poslední hrobka tohoto tvaru byla postavena téměř o tisíc let později. O stavbě pyramid a jejich funkci bude přednášet Jaromír Krejčí (Český egyptologický ústav FF UK v Praze).

Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. - je egyptolog s archeologickou praxí v Egyptě. Dlouhodobě se specializuje na řešení otázek egyptské archeologie a dějin 3. a 2. tis. př. Kr., obecně se pak zabývá vývojem egyptské architektury, především monumentální architektury, a možnostmi jejích trojrozměrných počítačových rekonstrukcí. Dále se zabývá například výzkumem staveb na královském pohřebišti v Abúsíru.

Po_20.9.2010 – 17:00 – Doc. Ing. arch. Petr Hrůša - "Monument a dokument"

anotace:

přednáška v rámci tematického cyklu měřítko a proporce - očima architekta Petra Hrůši.

Doc. Ing. arch. Petr Hrůša – zkušený český architekt, externí učitel a docent Fakulty architektury VUT Brno, vyučující na VŠB-TU Ostrava -obor architektura, zakladatel atelieru Architekti Hrůša a spol., Atelier Brno, s.r.o.

Út_21.9.2010 – 17:00 – MgA. Ing. Martin Frouz - " Egypt - architektura a archeologie očima fotografa"

anotace:

Martin Frouz, známý fotograf časopisu National Geographic Česko, zasvětil část své tvorby dokumentaci archeologických výzkumů Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě. Během svých cest napříč nilským údolím i pouští vytvořil soubory fotografií památek, krajiny i lidí. Jeho fotografie se objevují v odborných i populárních publikacích, uspořádal rovněž celou řadu výstav. Martin Frouz se podělí o své zkušenosti s fotografováním v egyptském prostředí.

MgA. Ing. Martin Frouz - fotograf české redakce National Geographic, který dále spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem a Archeologickým ústavem. V roce 2002 a 2007 byl v soutěži CZECH PRESS PHOTO oceněn „Zlatým okem“ a kromě publikování v médiích také pravidelně vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách. Vystudoval fotografii na pražské FAMU a strojní fakultu ČVUT.  )

Čt_23.9.2010 – 17:00 – Ing. arch. Josef Pleskot - LIDSKÉ MĚŘÍTKO - PŘESAHY

anotace:

… o lidském měřítku v architektuře ne ve smyslu vztahu fyzického rozměru stavby a fyzického rozměru člověka, ale ve smyslu absolutního rozměru stavby, aby odpovídal i duchovnímu (celostnímu) rozměru člověka…

Ing. arch. Josef Pleskot – významný český architekt, který se svým skromným a citlivým přístupem prosadil a vstoupil do širokého povědomí veřejnosti. V současné době se mimo jiné věnuje se svým AP atelierem architektonickému a urbanistickému rozvoji Ostravy. V Dolní oblasti Vítkovic - Národní kulturní památce industriální architektury připravuje projekty konverze plynojemu na multifunkční aulu, zpřístupnění a nové využití Vysoké pece č. 1 a novostavby Science Learning and Technology Centrum „Svět techniky“. Dále pracuje na architektonické studii využití historických budov na Karolině a také vypracovává studii na dostavbu Domu umění.